Oproep Choral Evensong & Pub

Als team Choral Evensong & Pub kijken we terug op een bijzondere reeks van 32 Choral Evensongs met aansluitend ontmoeting in de pub in de Utrechtse binnenstad het afgelopen seizoen. We willen niets liever dan het initiatief voortzetten. Alleen, dit gaat niet zonder uw hulp. Achter de schermen zijn we druk bezig met het werven van fondsen en verkrijgen van subsidies (voor de koren, kerkhuur, drukwerk etc.) om een nieuwe reeks Choral Evensong & Pub in de Utrechtse binnenstad te initiëren. Hierbij vragen we ook uw steun. Draagt u Choral Evensong & Pub een warm hart toe? Maak een gift over naar: NL52 RABO 0304 3722 18. Giften aan de pioniersplek Choral Evensong & Pub vallen onder de ANBI-regeling van de belastingdienst.

We hopen dat er in januari 2019 weer een nieuwe serie wekelijkse Evensong & Pub in de Utrechtse Binnenstad van start kan gaan. In de tussentijd zullen er komend najaar twee ‘tussentijdse’ Choral Evensongs & Pub plaatsvinden, op donderdag 11 oktober om 20.00 uur in de Domkerk, gezongen door de Domcantorij o.l.v. Remco de Graas en organist Jan Hage, en op donderdag 22 november om 20.00 uur in de Janskerk, gezongen door het Kathedrale Koor Utrecht o.l.v. Gerard Beemster en organist Wouter van Belle. U bent van harte welkom. Er volgt spoedig meer informatie op deze website en via onze socialemediakanalen, like ons hier.

We danken u voor uw steun en we zien ernaar uit u op donderdag 11 oktober en donderdag 22 november te ontmoeten!

%d bloggers liken dit: